Zin en onzin van aerolsollen.

  • Berichtcategorie:Kids

aerosollenDe wintermaanden zijn de maanden waarin meer gesnotterd, gehoest en gepiept dan in de rest  van het jaar. Vooral de allerkleinsten krijgen het dan zwaar te verduren. Veel ouders grijpen dan massaal naar het aerosoltoestel. Is het  aerosoltoestel de beste manier om bacteriën en virussen weg te krijgen? De kans is groot dat ook jouw kindje deze winter al minstens een (en waarschijnlijk meer dan één) luchtweginfectie te pakken had. Luchtweginfecties kunnen in twee groepen onderverdeeld worden: infecties van de bovenste en van de onderste luchtwegen. De bovenste luchtweginfecties bevinden zich boven de stembanden zoals verkoudheden, keelontstekingen en valse kroep. Longontsteking, bronchitis en ontsteking van de luchtpijp zijn infecties van de lage luchtwegen en vinden onder de stembanden plaats. Je baby vaccineren tegen de griep is voor ouders een overweging.

De kans is groot dat je als jonge ouder heel wat tijd – dagen leken het wel – met je baby op schoot gezeten heb, terwijl je hem op alle mogelijke manieren probeerde af te leiden zodat hij dat ellendige aerosolmaskertje op zijn gezichtje zou houden. Veel kans echter dat dat allemaal weinig of niets uitgehaald heeft.

Aerowat?

Voor wie niet weet waarover we het hebben: een aerosoltoestel is een elektrisch apparaat dat medicijnen vernevelt via een masker. Het kind moet dat maskertje voor zijn neus en mond houden en zo de medicatie inademen.

Van Asten Babysuperstore

Alteratief

De afdeling kinderpneumologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UIA) onderzocht het effect van aerosollen en stelde vast dat deze behandeling vaak helemaal niet efficiënt is en dat er eenvoudigere therapieën voorhanden zijn die wel resultaat opleveren.

Het onderzoek onder leiding van kinderarts Kristine Desaeger wees uit dat bij een aerosolbehandeling amper een paar procent van de actieve bestanddelen uit het geneesmiddel effectief de longen bereikt. In vele gevallen is een zogenaamde ‘puffer’ veel doeltreffender. Bij een puffer wordt het medicijn ook verneveld, maar vanuit een soort spuitbusje in een plastic buis. De lucht uit die buis moet door het kind een paar keer ingeademd worden, eveneens via een maskertje. Eenvoudig en in een paar tellen ben je klaar.

De onderzoekers benadrukken dat een aerosolbehandeling in heel specifieke gevallen wel zinvol is, bijvoorbeeld voor mucovisidosepatiënten.